Suomalainen lavatanssi osaksi Elävän perinnön kansallista luetteloa

27.11.2017

Stol ry:n seuratanssijaos on ollut yhtenä aktiivisena osapuolena hakemassa suomalaista lavatanssia osaksi Elävän perinnön kansallista luetteloa —onnistuneesti!

Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Osana sopimuksen toteutusta Museovirasto keräsi suomalaista kulttuuriperintöä hakukierroksella 4.-31.5.2017 Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Hakemuksia tuli yhteensä 95, joista 52 hyväksyttiin 23.11.2017 opetus- ja kulttuuriministerin päätöksellä osaksi Elävän perinnön kansallista luetteloa. 

Lavatansseja koskeva hakemus oli hyväksyttyjen joukossa, eli supisuomalaiset lavatanssit ovat nyt osa tätä tärkeää luetteloa. Elävän perinnön kansalliseen luetteloon pääseminen merkitsee seuratanssille lisääntyvää tunnettuutta ja arvostusta. Lisäksi kansallisesta luettelosta on jatkossa mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Kannattaa tutustua hakemukseen, josta saa erinomaisen hyvän ja kattavan kuvan siitä, mitä suomalainen lavatanssi on.

Wikimuotoinen hakemus löytyy täältä: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lavatanssit

Muut hakemukseen osallistuvat tahot olivat Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry, Tanssin Tiedotuskeskus, Suomen Tanssipalvelin tanssi.net, Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan tutkinto-ohjelma, Matti Jokinen sekä Petri Riihikallio.

Päivitys uutiseen, kesäkuu 2018: Lavatanssit osallistui myös "kilpailuun" siitä kulttuuriperinnöstä, jota Suomi ehdottaa vuonna 2018 Unescon kansainväliseen luetteloon.  Emme tulleet valituksi, mutta saimme erittäin hyvän ja asiallisen palautteen hakemuksestamme Museovirastolta.