Jäsenyys ja tutkinnot

Liiton jäsenyys ja tutkinnot

 

STOL ry:n jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön, joka on suorittanut hyväksytysti 1. asteen tutkinnon ja sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa tukea STOL ry:n toimintaa.

Liiton koejäseneksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään liiton sihteerille. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suuntautumisvaihtoehto (tanssiurheilu/seuratanssi) sekä tutkintoon valmistavan opettajan nimi. Hakemuksen voi lähettää STOL ry:n sihteerille:

 

Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry

c/o Sami Helenius
Santavuorentie 4 A 10
00400 Helsinki
sähköposti: stol@stol-ry.fi

 

Mikäli hakija on kilpaillut STUL:in alaisuudessa, hänen tulee ilmoittaa STOL:iin siirtymisestä kirjallisesti myös heille.

Hallituksen hyväksyttyä koejäsenyyden, hallitus nimeää kandidaatille tutkijan. Tutkintoa varten opiskellaan STOL ry:n jäsenen johdolla. Tutkinnon vastaanottaja ei voi toimia ohjaavana opettajana.

Vuoden 2021 alusta lähtien hakujärjestelmä muuttuu, ja tiedotamme siitä tarkemmin myöhemmin.

 

Tutkintovaatimukset vuonna 2020

Taso 1 tanssinopettaja

Taso 2 tanssiurheilu

Taso 2 seuratanssi

 

Tutkinto-ohjeistus

Tutkinnon osaamistavoitteet

 

Tutkijat vuonna 2020

Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry:n tutkijat vuonna 2020 ovat:

Kontturi-Paasikko Liisa (tutkintovastaava)

Heikkilä Matti

Heikkilä Sanna-Maria

Jauhiainen Mika

Ketonen Heikki

Luttinen Markku

Satulehto Merja

Siltala Markku

Tanttu Minna

 

Uudet tutkintovaatimukset vuodesta 2021 alkaen

Tutkintovaatimuksiin voi tulla vielä pieniä tarkennuksia vuoden 2020 loppuun asti.

STOL ry:n kevätkokous hyväksyi 15.8.2020 tutkintouudistustyöryhmän laatimat uudet tutkintovaatimukset. Työryhmän vetäjänä on toiminut Liisa Kontturi-Paasikko ja mukana ovat olleet: Maria ja Pasi Laurén (argentiinalainen tango), Pirjo ja Tommi Koivula (swinglajit), Matias Löyttyniemi (salsa ja muut lattarit), Ulpu Jarva ja Antti Törmänen (seuratanssi) sekä liiton tanssiurheilu- ja seuratanssijaoksen vetäjät Jurijs Trosenko ja Jyrki Keisala. 

Tutkintouudistuksen tavoitteena on ollut:
- mahdollistaa jäsenelle tehdä tutkinto oman erikoisosaamisensa pohjalta 
- laajentaa liiton osaamista saamalla mukaan koko paritanssin kenttä 
  (salsa ja muut lattarit, argentiinalainen tango, swinglajit). 
- tuoda selkeä ja motivoiva jatkokouluttautumisen mahdollisuus liiton jäsenistölle. 

(Tarkempi tutkinto-ohjeistus tulee vuoden 2020 loppuun mennessä)

2021 tutkintovaatimukset.pdf

Tutkintotyökalu koejäsenille:  2021 Tutkintotyökalu.xlsx

Huom. Tutkintouudistus astuu voimaan 1.1.2021 ollen käytössä rinnakkain tämänhetkisen tutkintojärjestelmän kanssa koko vuoden 2021.  Mikäli hakija jättää jäsenhakemuksensa  31.12.2020 mennessä, hän voi suorittaa joko vanhan tai uuden järjestelmän mukaisen tutkinnon.  Tämä tulee ilmoittaa hakemusta jätettäessä, jotta hallitus osaa ottaa asian huomioon tutkijoita valitessaan.  Vuoden 2021 alun jälkeen tulevat koejäsenet suorittavat tutkinnon uuden tutkintojärjestelmän mukaisesti.

 

Tutkijat vuodesta 2021 alkaen

STOL ry:n syyskokous nimeää vuosittain ne tutkijat, joita tullaan käyttämään seuraavana kalenterivuonna

Uudet tutkijat