Jäsenyys ja tutkinnot

Liiton jäsenyys ja tutkinnot

 

STOL ry:n jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön, joka on suorittanut hyväksytysti 1. asteen tutkinnon ja sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa tukea STOL ry:n toimintaa.

Liiton koejäseneksi haetaan sähköisellä hakukaavakkeella (linkki) tai vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään liiton sihteerille. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suuntautumisvaihtoehto (tanssiurheilu/seuratanssi) sekä tutkintoon valmistavan opettajan nimi. Hakemuksen voi lähettää STOL ry:n sihteerille:

 

Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry

c/o Sami Helenius

Santavuorentie 4 A 10

00400 Helsinki

sähköposti: stol@stol-ry.fi

 

Mikäli hakija on kilpaillut STUL:in alaisuudessa, hänen tulee ilmoittaa STOL:iin siirtymisestä kirjallisesti myös heille.

Hallituksen hyväksyttyä koejäsenyyden, hallitus nimeää kandidaatille tutkijan. Tutkintoa varten opiskellaan STOL ry:n jäsenen johdolla. Tutkinnon vastaanottaja ei voi toimia ohjaavana opettajana.

 

Tutkintovaatimukset

Taso 1 tanssinopettaja

Taso 2 tanssiurheilu

Taso 2 seuratanssi

 

Tutkinto-ohjeistus

Tutkinnon osaamistavoitteet

 

Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry:n tutkijat vuonna 2019 ovat:

 

Kontturi-Paasikko Liisa (tutkintovastaava)

Heikkilä Matti

Heikkilä Sanna-Maria

Jauhiainen Mika

Ketonen Heikki

Luttinen Markku

Satulehto Merja

Siltala Markku

Tanttu Minna

 

STOL ry:n syyskokous nimeää vuosittain ne tutkijat, joita tullaan käyttämään seuraavana kalenterivuonna