Liitosta eroaminen

Liitosta eroaminen

 

Mikäli jäsen haluaa erota STOL ry:stä, hänen tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus ja toimittaa (kirjeitse tai sähköpostitse) se hallituksen kokouksen hyväksyttäväksi ennen kuluvan vuoden syyskokousta. Ilmoituksen voi toimittaa osoitteeseen:

 

Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry

c/o Sami Helenius

Santavuorentie 4 A 10

00400 Helsinki

sähköposti: stol@stol-ry.fi

 

Huom! Jäsen- ja lisenssimaksujen maksamatta jättäminen ei tarkoita liitosta eroamista.

 

WDC- ja WDSF-lisenssien irtisanominen

Mikäli jäsen haluaa irtisanoa WDC:n tuomari- ja kilpailijalisenssin tai WDSF:n tuomarilisenssin, tulee irtisanominen tehdä jo edellisenä kalenterivuonna. Irtisanominen tehdään WDC:n lisenssien osalta STOL ry:n kautta ja WDSF:n lisenssien osalta STUL ry:n kautta.

 

Suomen Valmentajat ry:n jäsenyyden irtisanominen

Mikäli jäsen haluaa irtisanoa Suomen Valmentajat ry:n jäsenyyden, tulee irtisanominen tehdä jo edellisenä kalenterivuonna. Irtisanominen suoritetaan kirjallisena / sähköpostitse STOL ry:n kautta.