Hakemukset STOL ry:n tutkijoiksi vuodelle 2022

4.11.2021

Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry:n uusimuotoiset tutkinnot (assistenttitutkinto, tanssinopettaja, diplomitanssinopettaja) ovat olleet käytössä vanhojen tutkintojen rinnalla toimintavuonna 2021.  Vuonna 2022 otetaan vastaan ainoastaan uusimuotoisia tutkintoja, joista on kerrottu tarkemmin täällä.

Tutkintouudistuksen myötä muuttui myös se, ketkä voivat ottaa vastaan liiton tutkintoa. Tutkijan tehtävä on luottamustoimi ja tutkijat sitoutuvat olemaan aktiivisesti mukana kehittämässä tutkintojärjestelmää ja siihen liittyviä asioita.

Uuden tutkintojärjestelmän myötä tutkijan tehtävään haetaan portfoliolla tai kirjallisella hakemuksella, josta käy ilmi tanssi- ja koulutustausta, työkokemus tanssin kentällä ja muut asiat, jotka puoltavat tutkijan arvon myöntämistä. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi, minkä lajien tutkintoja tutkija on valmis ottamaan vastaan.

Uuden tutkintojärjestelmän mukaisia tutkintoja voivat ottaa vastaan vain ne tutkijat, jotka ovat toimittaneet portfolion hallitukselle ja tulleet valituksi tutkijoiksi syksyn 2021 syyskokouksessa.

Uudistettujen sääntöjen mukaisesti STOL:in syyskokous vahvistaa tutkijat yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli koet omaavasi osaamista toimia Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry:n tutkijana ja olet halukas toimimaan uusien tutkintovaatimusten mukaisten tutkintojen vastaanottajana vuonna 2022, lähetä CV, portfolio tai kirjallinen hakemus liiton hallitukselle osoitteeseen stol@stol-ry.fi 26.11.2021 mennessä. Hallitus käsittelee hakemukset ja esittää vuoden 2022 tutkijat valittavaksi liiton syyskokoukselle.