Jaokset

STOL ry:ssä toimii tarpeen mukaan erityisiä jaoksia edistämään tiettyä tanssin osa-aluetta. Liiton syyskokous päättää jaosten tarpeesta seuraavalle toimintavuodelle ja valitsee niille puheenjohtajat. Jaoksen puheenjohtaja valitsee jaoksen jäsenet liiton jäsenistöstä. 

Erityisesti jaosten tehtävänä on: 
• edistää tanssikulttuuria ja -urheilua 
• järjestää koulutustilaisuuksia 
• järjestää tanssitapahtumia ja -kilpailuja 
• tehdä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä 
• tehdä ehdotuksia tutkintovaatimusten uudistuksista 
• valita vuoden tanssinopettaja