Tietoa meistä

Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry:n jäsenet ovat itsenäisiä henkilöjäseniä. Mukana on sekä tanssikouluyrittäjiä, freelancereina toimivia yrittäjiä / työntekijöitä ja työntekijöinä toimivia tanssinopettajia. Yhdistävänä tekijänä liiton jäsenillä on halu kehittää omaa ammattitaitoaan ja halu pysyä mukana ajan hengessä.

Tanssi on kansainvälinen kieli, jonka hallitseminen auttaa selviytymään myös monissa arki- ja työelämään liittyvissä haasteissa. Tanssi kehittyy ja muuttuu koko ajan ja liiton opettajat vaalivat maamme arvokasta tanssiperinnettä kouluttaen itseään ajan ilmiöitä seuraten. Useilla liiton opettajilla on kotimaisen tutkinnon lisäksi ulkolainen tutkinto tai muu tanssialan koulutus.

Liiton jäsenet järjestävät tanssinopetusta kursseina, tilattuna ryhmäopetuksena ja yksityistunteina ja useat liiton jäsenet toimivat myös koreografin, tanssijan ja tuomarin tehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisellä kentällä.

STOL ry kuuluu kansainväliseen tanssinopettajien ja tuomarien kattojärjestöön WDC:hen (World Dance Council).