Tanssiurheilujaos

Tanssiurheilujaos edustaa liiton tanssiurheiluun erikoistuneita tanssin ammattilaisia.

Jaoksen tehtävänä on mm.

  • edistää tanssiurheilua
  • järjestää koulutustilaisuuksia (mm. kesän koulutus liiton ammattilaisille)
  • järjestää tanssiurheilukilpailuja
  • tehdä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
  • huolehtia tanssiurheilututkintovaatimuksien ajantasaisuudesta
  • valita vuoden tanssinopettaja

Jaoksen puheenjohtajan valitsee syyskokous ja puheenjohtaja valitsee jäsenet. Katso jaoksen yhteystiedot kohdasta yhteystiedot

Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö