Jäsenhakemus

Liiton koejäseneksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään tämän lomakkeen kautta.

Suuntautumisvaihtoehto

Tämän hakemuksen vapaaseen kenttään voit linkittää opetusnäytteesi. Täytä myös tutkintotyökalu. Hallitus ja tutkintotyöryhmä käsittelevät hakemuksen ja opetusnäytteen. Tämän jälkeen saat tiedon sähköpostitse koejäseneksi hyväksymisestä ja määrätystä tutkijasta/tutkijoista.

Huom! Tämä ohje ei koske kannatus- tai ulkojäseneksi liittyviä.