Seuratanssijaos

Seuratanssi on erittäin suosittu harrastusmuoto eri ikäisten parissa. Erilaisten paritanssien aktiiviharrastajia on Suomessa kymmeniä tuhansia ja tanssikurssitoiminta on suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin.

Suomalainen seuratanssi elää kunnioittaen vanhaa, mutta uudistuen ajan hengen mukaisesti mm. uusien tanssilajien ja tanssijoiden myötä.

Seuratanssijaos osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan myös muihin suomalaista seuratanssikulttuuria edistäviin yhteistyöprojekteihin, yhdessä alan toimijoiden kanssa. Jaos pyrkii olemaan mukana toimijana tai osallistujana merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaalitanssiin liittyvissä tapahtumissa.

Seuratanssijaos pyrkii edistämään liiton tanssinopettajan työtä ja tekemään päätöksiä jotka mahdollistavat paremmin mm. tanssialan yrittäjänä toimimisen. Jaos pyrkii toiminnallaan olemaan mukana sekä suomalaisessa että kansainvälisessä seuratanssin opettamisen kentässä. Jaos ylläpitää ja edistää suomalaisen seuratanssin monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta kehittämällä tanssinopettajien taidollisia, tiedollisia ja pedagogisia valmiuksia.

Jaos seuraa kentän tarpeita, kehittää ja tarvittaessa ajanmukaistaa seuratanssinopettajien tutkintovaatimuksia ja järjestää niihin monipuolisesti tarvittavaa koulutusta.

Pyrimme kehittämään jatkuvasti seuratanssin opettajien ammattitaitoa järjestämällä tanssinopettajan ammattia monipuolisesti tukevaa koulutusta. Tämä koulutus voi olla suoraan lajinomaista tanssitaitoa kehittävää, uusien lajien esittelyä, pedagogista osaamista, yleisen tanssitekniikan harjoittamista, tanssinopettajan ammattiin liittyvien asioiden (esim. some, verotus, kirjanpito) kouluttamista tai lajikohtaisia seminaareja.

Liiton jäsenistä useat opettajat ovat vahvasti mukana seuratanssin koulutustoiminnassa erilaisia kursseja järjestävien tahojen kouluttajina.

Jaoksen toimintaan kuuluvat seuraavat asiat:

  • koulutustilaisuuksien järjestäminen STOL ry:n jäsenille
  • tukea STOL ry:n opettajien kokonaisvaltaista ammattitaidon kehittämistä
  • seuratanssia tukevien seuratanssitapahtumien järjestäminen
  • kansallisen yhteistyön kehittäminen
  • edistää seuratanssin tunnettuutta ja olla mukana sen kehityksessä
  • kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
  • liiton tutkintovaatimuksien kehittäminen ja uudistaminen seuratanssin näkökulmasta vastaamaan tämän päivän tarpeita
  • nimetä ehdokkaat vuoden seuratanssinopettaja -tunnustuksen saajiksi sekä järjestää jäsenäänestys

Jaoksen puheenjohtajan valitsee syyskokous ja puheenjohtaja valitsee jaoksen jäsenet.

Katso jaoksen yhteystiedot kohdasta yhteystiedot.

  • Seuratanssikisojen järjestäjillä on mahdollisuus hakea avustusta STOL-tuomareiden palkkiokuluihin. Lue lisää oheisesta dokumentista.