Seuratanssijaos

Suomalainen seuratanssi elää kunnioittaen vanhaa mutta uudistuen ajan hengen mukaisesti ja se edustaa erittäin rikasta kansallista tanssikulttuuria myös maailmanlaajuisesti katsottuna. Seuratanssi on vapaata tanssia, joka perustuu parin kanssa yhdessä tuotettuun liikkeeseen. Tanssin avulla tulkitaan kulloisenkin parin kanssa soivaa musiikkia, ottaen huomioon tanssietiketti ja –tilanne. Tämän tyyppisen paritanssin voidaan katsoa lähteneen kehittymään 1800–luvun lopulla, jolloin ryhmässä tanssittavien paritanssien sijaan ryhdyttiin tanssimaan parin kanssa itsenäisesti, omin kuvioin. Suomalainen seuratanssi on siis kulkenut pitkän ja vaiherikkaan polun kehittyessään nykyiseen muotoonsa. Ainutlaatuiseksi suomalaisen seuratanssin tekee sekä tanssilajien että tanssityylien moninaisuus —tanssilajeja voidaan helposti laskea olevan lähes parikymmentä ja useat niistä pitävät sisällään erilaisia tapoja ja tyylejä

Tanssitaidon ensiaskeleiden opettelu kuuluu yleissivistykseen ja sen avulla on erilaisissa vapaa-ajan tilanteissa luontevaa kohdata uusia ihmisiä ja seurustella heidän kanssaan. Monelle riittää se, että hallitsee perustanssit ja pystyy tanssimaan niitä käyttämään niitä erilaisissa tilanteissa osana sosiaalista ajanviettoa. 

Seuratanssi on nykyään myös erittäin suosittu harrastusmuoto sekä nuorten että aikuisväestön keskuudessa. Erilaisten paritanssien aktiiviharrastajia on Suomessa kymmeniä tuhansia ja tanssikurssitoiminta on suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin.

Suomen Tanssinopettajain liitto Stol ry:n seuratanssijaos pyrkii toiminnallaan edistämään suomalaista seuratanssikulttuuria järjestämällä erilaisia kursseja, tapahtumia ja kilpailuja. Lisäksi jaos kantaa huolta jäsenistön ammattitaidosta kouluttamalla jäsenistöä säännöllisesti pysymään mukana lajin kehityksessä. Liiton jäsenistä useat opettajat ovat vahvasti mukana seuratanssin koulutustoiminnassa erilaisia kursseja järjestävien tahojen kouluttajina.

Jaoksen toimintaan kuuluvat seuraavat asiat:

  • koulutustilaisuuksien jä rjestäminen Stol ry:n jäsenille
  • seuratanssitapahtumien ja -kilpailujen järjestäminen
  • kansallisen yhteistyön kehittäminen
  • kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
  • liiton tutkintovaatimuksien kehittäminen ja uudistaminen seuratanssin näkökulmasta.