Jäsenyys ja tutkinnot

STOL ry:n jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön, joka on suorittanut hyväksytysti voimassa olevien tutkintovaatimuksien mukaisen tutkinnon ja sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa tukea STOL ry:n toimintaa.

Liiton koejäseneksi haetaan vuoden 2020 loppuun asti vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään sähköpostitse liiton sihteerille (stol[at]stol-ry.fi) tai valikosta löytyvällä sähköisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suuntautumisvaihtoehto (tanssiurheilu/seuratanssi) sekä tutkintoon valmistavan opettajan nimi.

Mikäli hakija on kilpaillut STUL:in alaisuudessa, hänen tulee ilmoittaa STOL:iin siirtymisestä kirjallisesti myös heille.

Hallituksen hyväksyttyä koejäsenyyden, hallitus nimeää kandidaatille tutkijan. Tutkintoa varten opiskellaan STOL ry:n jäsenen johdolla. Tutkinnon vastaanottaja ei voi toimia ohjaavana opettajana.

Vuoden 2021 alusta lähtien liiton tutkintojärjestelmä muuttui. Katso lisätiedot näiltä sivuita.