Koulutus

Stol ry:n järjestää jäsenistölle sekä jaosten omia että kaikille jaoksille yhteisiä koulutuksia.

Koulutusten tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön ammattitaitoa, antaa uutta tietoa ja virikkeitä opetukseen luentojen ja tanssituntien kautta sekä käsitellä tanssin kenttään liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Koulutusten aiheet valitaan siten, että ne palvelevat tanssinopettajia työnteossa sekä tanssiurheilun että seuratanssin puolella.

Lisätietoja tulevista koulutuksista voi tiedustella jaosten puheenjohtajilta.