Liitosta eroaminen

Mikäli jäsen haluaa erota STOL ry:stä, hänen tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus ja toimittaa (kirjeitse tai sähköpostitse) se hallituksen kokouksen hyväksyttäväksi ennen kuluvan vuoden syyskokousta. Ilmoituksen voi toimittaa osoitteeseen: 

Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry 
c/o Sami Helenius 
Santavuorentie 4 A 10 
00400 Helsinki 
sähköposti: stol(at)stol-ry.fi 

Huom! Jäsen- ja lisenssimaksujen maksamatta jättäminen ei automaattisesti tarkoita liitosta eroamista.