Liitosta eroaminen

Mikäli jäsen haluaa erota STOL ry:stä, hänen tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus (kirje tai sähköposti) ja toimittaa se hallituksen kokouksen hyväksyttäväksi ennen kuluvan vuoden syyskokousta. Eroilmoituksessa tulee vapaamuotoisesti avata eroamisen syitä. Tämä auttaa toiminnan kehittämisessä. Ilmoituksen voi toimittaa osoitteeseen: 

Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry 
c/o Sami Helenius 
Santavuorentie 4 A 10 
00400 Helsinki 
sähköposti: stol(at)stol-ry.fi 

Huom! Jäsen- ja lisenssimaksujen maksamatta jättäminen ei automaattisesti tarkoita liitosta eroamista.