Koronavirustiedote 15.10.2020

15.10.2020

Koronavirustiedote 15.10.2020

Koronaviruspandemiassa elämme tällä hetkellä myös Suomessa ns. toista aaltoa; tartuntatilanne on koko maassa pahenemassa ja siinä on alueellisesti suuria eroja. Tämän johdosta myös torjuntatoimet vaihtelevat alueittain. Sairaanhoitopiirit organisoivat viranomaisten yhteistyötä ja koordinoivat koronaviruksen torjuntatoimia alueillaan. Sairaanhoitopiirit sekä aluehallintovirastot julkaisevat tietoa alueillaan voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä. Tietoja julkaistaan näiden viranomaisten verkkosivuilla.

Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry kehoittaa kaikkia jäseniään seuraamaan aktiivisesti sekä oman alueensa että niiden alueiden ohjeistuksia, joilla vierailevat opettamassa, ja toimimaan niiden mukaisesti. Korostamme jokaisen toimijan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Koska useat jäsenemme opettavat useilla eri paikkakunnilla, korostamme siis, että jäsenemme on myös tunnettava kulloisenkin oman opetusalueensa epidemiatilanne ja järjestettävä opetuksensa sen mukaan.

Viranomaisten ilmoittamia muutoksia ja lisäyksiä aiempiin käytäntöihin ovat mm.

  • omaehtoinen sekä lääkintäviranomaisen määräämä karanteeni lyhenee 14 päivästä 10 päivään
  • eristyksen pituus lievässä koronainfektiossa (silloin, kun se ei vaadi sairaalahoitoa) lyhenee 14 päivästä seitsemään päivään
  • pääkaupunkiseudulla altistumisia ja tartuntoja on ollut erityisesti työpaikoilla ja harrasteryhmissä, ja tämän vuoksi alueen koronakoordinaatiotyöryhmä suosittelee kasvomaskien käyttöä kaikilla työpaikoilla

Erityisesti viimeisen suosituksen vuoksi STOL ry suosittelee jäsenilleen vähintäänkin kasvomaskien käytön harjoittelua opetustilanteissa.

(Osa tekstistä julkaistu Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n luvalla.)

 

15.10.2020
Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry