Koronavirustiedote 16.6.2020

16.6.2020

Aluehallintovirasto on ohjeistanut 19.5.2020 antamassaan tiedotteessa, että alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6.2020 alkaen. Mikäli järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä, myös 50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää.  Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene.

Ylläolevasta johtuen Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry ohjeistaa jäsenilleen, että 50 oppilaan ylärajaa tanssikursseilla ei tarvitse enää noudattaa.  Mitä tulee muihin tanssikurssien käytännön järjestelyihin, pyydämme jäseniämme tukeutumaan STOL ry:n tiedotteeseen, joka on annettu 24.5.2020.

 

16.6.2020
Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry