Koronavirustiedote 20.11.2020

20.11.2020

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat 10.9.2020 pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmän, joka vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta koronaepidemiaan liittyvän päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta.

Torstaina 19.11.2020 työryhmä ilmoitti, että Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat edenneet koronaepidemian leviämisvaiheeseen, jossa mm. alle 50 prosenttia tartuntaketjuista kyetään jäljittämään.  Työryhmä ilmoitti mm. seuraavista, myös jäseniämme koskevista toimenpiteistä epidemian etenemisen hillitsemiseksi:

  • sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä rajataan 20 henkilöön 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi
  • suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan
  • näiden kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi
  • aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä samana ajanjaksona

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia.

Ylläolevien määräysten ja suositusten johdosta Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry suosittaa jäsenilleen kaiken paritanssien opetus- ja kilpailutoiminnan (poislukien yksityisopetus) keskeyttämistä toistaiseksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella.

Lisäksi on huomattava, että maassamme on muitakin yksittäisiä taajama-alueita, jotka on luokiteltu edenneen epidemian leviämisvaiheeseen.  STOL ry kehoittaa edelleen kaikkia jäseniään seuraamaan aktiivisesti sekä oman alueensa että niiden alueiden ohjeistuksia, joilla vierailevat opettamassa, ja toimimaan niiden mukaisesti. Korostamme jokaisen toimijan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Koska useat jäsenemme opettavat useilla eri paikkakunnilla, korostamme siis, että jäsenemme on myös tunnettava kulloisenkin oman opetusalueensa epidemiatilanne ja järjestettävä opetuksensa sen mukaan.

 

20.11.2020
Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry