Koronavirustiedote 7.5.2020

7.5.2020

Valtioneuvosto linjasi 4.5. koronaepidemian rajoitustoimien vaiheittaista purkamista siten, että kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sovelletaan 50 hengen kokoontumisrajoitusta 1.6. alkaen. 

Turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi.

Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry kehottaa jäseniään harkitsemaan, onko asianmukaista käynnistää tanssinopetusta vielä 1.6. alkaen.  Mikäli opetustoiminta käynnistetään, tulee se suunnitella seuraavia periaatteita noudattaen:

    - pari- ja yksilöopetuksen tulee tapahtua pienryhmämuotoisena, paria vaihtamatta ja niin, että tilarajoitteet huomioidaan.  Opetusryhmän koko tulee rajata alle 50 hengen suuruiseksi, kuitenkin niin, että kahden metrin turvavälit opetustilassa voivat tunnilla toteutua. Opettaja ei käytä koskettamista opetuksessaan

    - tuntijärjestelyissä tulee huomioida myös aula- ja pukeutumistilakäyttäytyminen niin, että turvavälit toteutuvat myös näissä tiloissa

    - yksityistunnit tulee toteuttaa ns. pariyksäreinä ja niin, että opettaja ei käytä koskettamista opetuksessaan

    - tunnilla pitää huolehtia hygieniaohjeistuksesta sekä tarjota mahdollisuus käsien pesuun ja desinfiointiin

7.5.2020

Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry