Koronavirustiedote 25.5.2020

25.5.2020

Valtioneuvosto on 4.5.2020 linjannut koronaepidemian rajoitustoimien vaiheittaista purkamista siten, että kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sovelletaan 50 hengen kokoontumisrajoitusta 1.6. alkaen. Mitä tulee mahdolliseen tanssinopetustoiminnan käynnistämiseen, kehotamme jäseniämme tukeutumaan tässä sekä viranomaismääräyksiin että Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry:n ohjeistukseen, joka on annettu 7.5.2020.

Lähiopetuksen aloittaminen tulee kasvattamaan asiakkaiden ja opettajien koronaviruksen tartuntariskiä. Jotta mahdolliset tartuntaryppäät kyetään mahdollisten sairastapausten sattuessa tehokkaasti tunnistamaan, edellytämme kurssien järjestämisessä 1.6.2020 alkaen jäseniltämme seuraavia toimia:

1. Kurssin järjestäjä on velvollinen pitämään luetteloa yhteystietoineen (vähintään puhelinnumero) kullekin tanssitunnille osallistuvista henkilöistä.

2. Oppilaat tulee velvoittaa ilmoittamaan kurssin järjestäjälle viipymättä mahdollisesta COVID-19 sairastapauksesta.

3. Kurssin järjestäjä on sairastapauksen sattuessa yhteydessä terveysviranomaiseen ja ilmoittaa sairastuneen kanssa samalla/samoilla tunneilla olleista muista (altistuneista) henkilöistä. Terveysviranomainen päättää mahdollisista karanteenitoimista.

4. Kurssin järjestäjä on velvollinen käsittelemään kohdan 1 yhteystietoluetteloita EU:n GDPR-säädösten mukaisesti. Erityisesti on tärkeää ottaa huomioon, että
- yhteystietoluetteloita säilytetään järjestelmällisesti ja turvallisesti
- luettelot tuhotaan, kun niiden ylläpitäminen ei enää ole tarpeellista. Koska tämänhetkisen tietämyksen mukaan koronaviruksen itämisaika on 1-14 vrk, kunkin tanssitunnin yhteystietoluettelo tuhotaan 14 vrk kuluttua tanssitunnin pitämisestä, ellei siihen mennessä sairastapauksista ole ilmoitettu.

Aluehallintovirasto on luvannut toukokuun aikana antaa tarkempia ohjeita mahdollisista max 50 hengen yleisötilaisuuksista 1.6.2020 alkaen. Tältä osin varaamme oikeuden mahdollisiin muutoksiin näissä ohjeissa.

25.5.2020

Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry