STOL ry kevätkokous 2021

2.4.2021

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 6.6.2021 klo 12.00

Kutsu STOL ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Kokous hoidetaan etäyhteyksin ja linkki lähetetään jäsenistölle erillisessä viestissä.

Esityslista


1§ Kokouksen avaus ja kokouksen toimihenkilöiden valinta 
- Puheenjohtaja 
- Sihteeri 
- Pöytäkirjantarkistajat (2) 
- Ääntenlaskijat (2) 

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä kokouksessa läsnä olevat 
- Liiton sihteerin tai tiedottajan, on hallituksen päätöksellä kutsuttava STOL:n jäsenkokoukset 
koolle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kutsu varsinaiseen tai 
ylimääräiseen jäsenkokoukseen julkaistaan liiton verkkosivuilla. Jäsenille lähetetään muistutus 
julkaistusta kokouskutsusta sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 

3§ Hyväksytään ja vahvistetaan vuosikokouksen työjärjestys 

4§ Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. 
- Toimintakertomus (Liite 1) 
- Tilinpäätös (Liite 2) 
- Toiminnantarkastajan lausunto (Liite 3) 

5§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 

6§ Tarkistetaan ja hyväksytään liiton tutkintovaatimukset sekä tanssiurheilusäännöt, ja päätetään 
mahdollisten muutosten voimaanastumisesta. 

7§ Tarkistetaan ja hyväksytään liiton säännöt, ja päätetään mahdollisten muutosten 
voimaanastumisesta. 

8§ Todetaan vuoden aikana tulleet uudet jäsenet, koejäsenet, eronneet jäsenet ja erotetut jäsenet. 

9§ Muut asiat 

10§ Kokouksen päättäminen